title   sign
07 10
11 12
Списък
16
 

Търсене /по име/:
РОДОНАЧАЛНИК, МАРИН МАЖДРАКОВ, около 1750 г.

  
I поколение
ТОДОР МАЖДРАКОВ1775
НИКОЛА МАЖДРАКОВ
Неизвестен
  
II поколение
ДИМИТЪР ТОДОРОВ МАЖДРАКОВ1801
?
МАРИН ТОДОРОВ МАЖДРАКОВ1803
Зафира
РАДИ ТОДОРОВ МАЖДРАКОВ1806 1886
Бонка Даскалова
Зафира Караиванова
НИКОЛА ТОДОРОВ МАЖДРАКОВ1808 1886
Тодорица Папазова
ДОБРИ ТОДОРОВ МАЖДРАКОВ1811
Вангели
ЖЕЛЯЗКО ТОДОРОВ МАЖДРАКОВ1813 1876
Неда
ПЕТЪР ТОДОРОВ МАЖДРАКОВ
Пена Ферадова
НАЧО НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
ТОДОР НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
Съба Гаджалова
ПЕТЪР НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
  
III поколение
КОСЮ ДИМИТРОВ МАЖДРАКОВ
Мариела х. Парашкевова
МАРИЯ ДИМИТРОВА МАЖДРАКОВА
ЕЛЕНАКИ МАРИНОВА МАЖДРАКОВА1854 1934
Иван Златарев
ПЕТЪР МАРИНОВ МАЖДРАКОВ1837 1902
Пенелопа Ласкарова
Антика Куртова
МИХАИЛ МАРИНОВ МАЖДРАКОВ1858 1910
?
ЕВАНГЕЛИ МАРИНОВА МАЖДРАКОВА1860 1932
Димитър Иванов
Иван Драгоев
ИВАН МАРИНОВ МАЖДРАКОВ1861 1923
Евгения Джурова
МАРИЯ РАДЕВА МАЖДРАКОВА
х. Никола Д. Минчович
СТРАШИМИР РАДЕВ МАЖДРАКОВ1856 1931
Юрданка Налбантова
СТОЯНКА РАДЕВА МАЖДРАКОВА1866 1930
Стоян Абрашев
ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА МАЖДРАКОВА
Руси Радев
ПЕЛАГИ НИКОЛОВА МАЖДРАКОВА
Анастас Гранитски
МАРГАРИТ ДОБРЕВ МАЖДРАКОВ
Яна Цоньова
Донка Цветкова
ПЕЛАГИ ДОБРЕВА МАЖДРАКОВА
Знаменовски
ХАРАЛАМПИЯ ДОБРЕВА МАЖДРАКОВА1836 1903
Цоню Димов
ХРИСТО ДОБРЕВ МАЖДРАКОВ1832 1894
Мариола Колчева
ПЕТЪР ДОБРЕВ МАЖДРАКОВ1830 1893
Иванка Бръшлянова
ДИМИТЪР ДОБРЕВ МАЖДРАКОВ1840 1907
Тодора Вацова
ЕЛЕНА ДОБРЕВА МАЖДРАКОВА
Дончо Цонев
МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА МАЖДРАКОВА1846
Стефан Върбанов-Войводата
ДОНЧО ЖЕЛЯЗКОВ МАЖДРАКОВ1849 1917
Вангели Стоянчова
ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ МАЖДРАКОВ1851
ЕЛЕНА ПЕТРОВА МАЖДРАКОВА
Никодим
АНАСТАС ПЕТРОВ МАЖДРАКОВ
Иванка Оджакова
МАРИОЛА ПЕТРОВА МАЖДРАКОВА
Дамянов
НИКОЛА НАЧОВ МАЖДРАКОВ
ИЛИЯ НАЧОВ МАЖДРАКОВ
МИТА ТОДОРОВА МАЖДРАКОВА
Иван Маринов Иванов
  
IV поколение
МАРИН ПЕТРОВ МАЖДРАКОВ1878 1962
Панорса Янкова
ТОДОР ПЕТРОВ МАЖДРАКОВ1882 1042
Елена Дионисиева
ЗАФИРА ПЕТРОВА МАЖДРАКОВА
Темистонъл Саитидис
ФОТИКА ПЕТРОВА МАЖДРАКОВА
Филип Филипидис
ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАЖДРАКОВ
?
КРЪСТИНА ПЕТРОВА МАЖДРАКОВА
Димитър Катрафилов
НИКОЛА ПЕТРОВ МАЖДРАКОВ
ЩИЛЯНА МИХАЙЛОВА МАЖДРАКОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
Васил Мартинов
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Мария Георгиева Иванова
ИВАН ИВАНОВ ДРАГОЕВ
ЛЮБА ИВАНОВА ДРАГОЕВА
Сава Георгиев
КИРИЛ ИВАНОВ ДРАГОЕВ1892 1964
Мария Стоянова Драгоева1893 1976
МАРИН ИВАНОВ МАЖДРАКОВ1883 1940
Ана
БОРИС ИВАНОВ МАЖДРАКОВ1886
Иванка Хитрова
ИВАН ИВАНОВ МАЖДРАКОВ1888
Юрданка Борлакова
ЕЛЕНА ИВАНОВА МАЖДРАКОВА1898
Николай Николаев
ХРИСТО НИКОЛИЕВ МИНЧОВИЧ
БОНКА НИКОЛИЕВА МИНЧОВИЧ
Димитър Петков
ЗАФИРА СТРАШИМИРОВА МАЖДРАКОВА1901
Любен Бъчеваров
АНДОН СТРАШИМИРОВ МАЖДРАКОВ1904
Мария
ВЕЛИСЛАВА СТОЯНОВА АБРАШЕВА
Каролев
РАДОСЛАВ СТОЯНОВ АБРАШЕВ1887 1966
Мария Лясова1903 1983
НИКОЛА СТОЯНОВ АБРАШЕВ
ЗАФИР СТОЯНОВ АБРАШЕВ
Мария Браилова
МАРИН РУСЕВ РАДЕВ1864 1935
Донка
РАДИ РУСЕВ РАДЕВ1869 1937
Ана Матеева1890 1967
ЗАФИРА РУСЕВА РАДЕВА1875 1955
Анастас Петков Герчев1865 1931
КРЪСТЮ РУСЕВ РАДЕВ1877 1965
Вера Попилиева
АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ РАДЕВ
Жейна Събева
НИКОЛАЙ РУСЕВ РАДЕВ1884 1952
Мария Бургуджиева1894 1959
ВАНГЕЛИ АНАСТАСОВА ГРАНИТСКА
Драгия Драгиев
ЕЛЕНА АНАСТАСОВА ГРАНИТСКА
ХАРИКЛИЯ МАРГАРИТОВА МАЖДРАКОВА1861
Кръстю Петков
МЕТОДИ МАРГАРИТОВ МАЖДРАКОВ1872 1940
Василка Калъпчиева
АЛЕКСАНДЪР МАРГАРИТОВ МАЖДРАКОВ1883 1953
Амелия Димович1894 1964
МАРИЯ МАРГАРИТОВА МАЖДРАКОВА
Стоян Романски
ХРИСТО ЦОНЕВ ДИМОВ
ГЕОРГИ ЦОНЕВ ДИМОВ
МАРИЯ ЦОНЕВА ДИМОВА
Иван Попов
АНГЕЛКА ЦОНЕВА ДИМОВА
Александър Ангелов
ОЛГА ЦОНЕВА ДИМОВА
Добри Радев
АНТОН ХРИСТОВ МАЖДРАКОВ1872 1944
Мария Луканова
КИРИЛ ХРИСТОВ МАЖДРАКОВ1876 1940
Райна Найденова
АРГИРА ХРИСТОВА МАЖДРАКОВА1880
Димитър Ланков
ТОДОР ПЕТРОВ МАЖДРАКОВ1875 1044
? Французойка
ПАРАШКЕВИ ПЕТРОВА МАЖДРАКОВА1869 1936
Бърдаров
ЕЛЕНА ПЕТРОВА МАЖДРАКОВА1873 1938
Иван Икономов
ВАСИЛКА ПЕТРОВА МАЖДРАКОВА1879
Панко Димитриев
ВАНГЕЛИ ПЕТРОВА МАЖДРАКОВА
Пенчо Касабов
АСЕН ДИМИТРОВ МАЖДРАКОВ1877
Екатерина Пенчева
МАРИЯ ДИМИТРОВА МАЖДРАКОВА1884
Михаил Деветаклиев
НЕВЕНА ДИМИТРОВА МАЖДРАКОВА1884 ? 1947
Стефан Владимиров Манев1875 ? 1959
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МАЖДРАКОВА1885
Панайот Хаджиев
ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ МАЖДРАКОВ1886 1934
Екатерина Джумертова
РАЙНА ДИМИТРОВА МАЖДРАКОВА1892
МИЛКА ДИМИТРОВА МАЖДРАКОВА
ПЕТЪР ДОНЧЕВ МАЖДРАКОВ1858 1931
Златка Дончева
ВАНГЕЛИ ДОНЧЕВА МАЖДРАКОВА1856 1917
Иван Петров Ковачев
СТЕФАН ДОНЧЕВ МАЖДРАКОВ1866 1911
Сийка Градинарова
КИНА ДОНЧЕВА МАЖДРАКОВА
Никола Димов
ВАСИЛ ДОНЧЕВ МАЖДРАКОВ1868 1935
Пена Абаджиева
ДИМИТЪР ДОНЧЕВ МАЖДРАКОВ1873
Невена Миладинова
ТЕОДОРА ДОНЧЕВА МАЖДРАКОВА1871 1034
Давид Енев
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ВЪРБАНОВ
НИКОЛА СТЕФАНОВ ВЪРБАНОВ
РАДОСЛАВ ДОНЧЕВ МАЖДРАКОВ1879 1902
СТОЯН ДОНЧЕВ МАЖДРАКОВ1882 1958
Аглая Попова
НЕДЯЛКА ДОНЧЕВА МАЖДРАКОВА1884 1935
Иван Попов
СВЕТЛОЗАРА ДОНЧЕВА МАЖДРАКОВА1886 1048
ПАНАЙОТ ДОНЧЕВ МАЖДРАКОВ1898 1986
Здравка Димитрова
ГЕОРГИ НИКОДИМОВ
ПЕТЪР НИКОДИМОВ
ПАРАШКЕВИ АНАСТАСОВА МАЖДРАКОВА
Стефан Краев
ЕЛЕНА АНАСТАСОВА МАЖДРАКОВА
Моско Черноколев
ТОДОРА АНАСТАСОВА МАЖДРАКОВА1872
Иван Ангелов
МАРИЯ АНАСТАСОВА МАЖДРАКОВА
Д. Чолаков
НИКОЛА ИВАНОВ МАЖДРАКОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ МАЖДРАКОВ
ТОДОР ИВАНОВ МАЖДРАКОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МАЖДРАКОВ1882
МАРИН ИВАНОВ МАЖДРАКОВ? 1916
Мария Василева
  
V поколение
ЛИЛЯНА МАРИНОВА МАЖДРАКОВА
Йовчо Абаджиев
ГЕОРГИ МАРИНОВ МАЖДРАКОВ1922 1995
Мария Кирова
ВЕСКА МАРИНОВА МАЖДРАКОВА
Димо Димитров
ПЕТРАНА ТОДОРОВА МАЖДРАКОВА
Атанас Атанасов
АНТИНА ДИМИТРОВА МАЖДРАКОВА
ФОТИКА ДИМИТРОВА МАЖДРАКОВА
КАЛЧО ДИМИТРОВ КАТРАФИЛОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАТРАФИЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАТРАФИЛОВ
ЮРДАНКА ВАСИЛЕВА МАРТИНОВА1893 1981
Стефан Илиев Лепавцов1895 1954
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГИРГИНОВА1894 1978
Димитър Ненов Гиргинов1886 1966
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ЛЕМАН1897
Вили Леман
АНКА ВАСИЛЕВА ГЕНОВА1906 1989
Любомир Димитров Генов1905 1964
БЛАГА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА1921
Тодор Петров Михайлов1909 1982
БОРИС ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Надежда Александрова Иванова
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Донка
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Катерина
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ1934
Елена
ДАРИНА САВОВА РУСЕВА1927
Николай Русев
ИВАН САВОВ ГЕОРГИЕВ1907 1991
Жозефина Едуард Георгиева1913 2002
ПЕТЬО САВОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН КИРИЛОВ ДРАГОЕВ
ЛИНА КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА1918 2016
Илия Парашкевов Лазаров1905 1945
ЖИВА МАРИНОВА МАЖДРАКОВА
ЖЕНИ МАРИНОВА МАЖДРАКОВА
ВЕРА МАРИНОВА МАЖДРАКОВА
ЛИЛЯНА МАРИНОВА МАЖДРАКОВА
ИВАН БОРИСОВ МАЖДРАКОВ
Рут
ТОМА БОРИСОВ МАЖДРАКОВ
Лоиз
БОРИС ИВАНОВ МАЖДРАКОВ1886
ЕМИЛ ИВАНОВ МАЖДРАКОВ
Стоилка Димитрова
ЕЛИ НИКОЛАЕВА НИКОЛАЕВА
ИВАН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ БЪЧЕВАРОВ
Ана Сидерова
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ БЪЧЕВАРОВ
Грета Ганчева
ЙОРДАНКА АНДОНОВА МАЖДРАКОВА
ПЕТЪР АНДОНОВ МАЖДРАКОВ
СТОЯН РАДОСЛАВОВ АБРАШЕВ1932
Люба Радославова Ланкова1936
ИГНАТ РАДОСЛАВОВ АБРАШЕВ1939
Зора
БОЖИДАР ЗАФИРОВ АБРАШЕВ1936
Светлана Захариева1937 2013
Люлина Геноваа
РУСИ МАРИНОВ РУСЕВ1894 1974
Радка Николова Киркова1909 1982
ЕЛЕНА МАРИНОВА РУСЕВА1897 1981
Любен Диков1895 1973
ИВАН МАРИНОВ РУСЕВ1900 1960
Мария Майер1903 1982
РУСИ РАДЕВ РУСЕВ1923 1944
МАРИЯ РАДЕВА РУСЕВА1920 1996
Тодор Иванов Крантов1899 1944
Светослав Тинев Георгиев1928 1998
ЕВГЕНИЙ РАДЕВ РУСЕВ1926 1997
ХРИСТКА АНАСТАСОВА ПЕТКОВА1912
Страшимир Георгиев Чернев1906 1981
ЕВГЕНИЯ КРЪСТЕВА ПЕТРОВА1912
Христо Николов Петров1898
РУСИ АЛЕКСАНДРОВ РУСЕВ1910
Лилия Йорданова Русева1919
БОРИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА РУСЕВА1918
Иван Георгиев Костакев
ЗДРАВКО АЛЕКСАНДРОВ РУСЕВ1924
Димитрина Иванова Русева1926
ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА РУСЕВА1923 2000
Младен Александров Младенов1917 2005
КОСТАДИН КРЪСТЕВ ПЕТКОВ
Катя Павлова
НЕВЕНА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА
Цветан Глухов
ДОНКА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА
Тошо Синджирлиев
БОГОМИЛ КРЪСТЕВ ПЕТКОВ
Милка Владимирова
КРЪСТИНА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА
Иван Караджов
МАРКО МЕТОДИЕВ МАЖДРАКОВ1901
Екатерина Савова
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ МАЖДРАКОВ1906 1988
Людмила Бракалова
МАРГАРИТА МЕТОДИЕВА МАЖДРАКОВА1911 1981
Никола Шойлев
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ МАЖДРАКОВ1913 1991
Денка Маринова Кръстева1916 1993
МАРГАРИТ АЛЕКСАНДРОВ МАЖДРАКОВ1915 1975
Тодорка Василева Берлинова
Райна Тодорова Райкова1930
АЛЕКСАНДРИНА АЛЕКСАНДРОВА МАЖДРАКОВА1922
Петър Михайлов Василев1920 1991
Петър Пантелеев
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ РОМАНСКИ
Инге
ЦВЕТАНА СТОЯНОВА РОМАНСКА
Виктор Врански
ХРИСТО АНТОНОВ МАЖДРАКОВ1923
Златка Вичева Георгиева1927
АНА АНТОНОВА МАЖДРАКОВА
Васил Ахмаков
РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ЛАНКОВ1903 1945
Надя Георгиева Матева1910 1984
МАРСЕЛ ТОДОРОВ МАЖДРАКОВ
ЖАНЕТА ТОДОРОВА МАЖДРАКОВА
ИЛИЯ Н. БЪРДАРОВ
ДИМИТЪР Н. БЪРДАРОВ
МАРИЯ ИВАНОВА ИКОНОМОВА
Недко Славов
СЛАВКА ПАНКОВА ДИМИТРИЕВА
ИВАНКА ПАНКОВА ДИМИТРИЕВА
ТОДОР ПАНКОВ ДИМИТРИЕВ
МИЛКА ПАНКОВА ДИМИТРИЕВА
ЗДРАВКА ПАНКОВА ДИМИТРИЕВА
ХРИСТО ПЕНЧЕВ КАСАБОВ
ПЕТЪР ПЕНЧЕВ КАСАБОВ
БОРИС ПЕНЧЕВ КАСАБОВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ МАЖДРАКОВ
Съба Кинова1940
ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ МАНЕВ
Маргарита Кърджиева
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МАНЕВ
Блага Поборникова
ИВАНКА СТЕФАНОВА МАНЕВА1907 1999
Иван Василев Касабов1897 1976
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МАНЕВ
Надежда Симеонова
ДОБРИНКА ВЛАДИСЛАВОВА МАЖДРАКОВА
ВИТАН ПЕТРОВ МАЖДРАКОВ
Василка Калинкова
ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАЖДРАКОВ1892 1975
Люба Калева 1902 1987
РАДА ПЕТРОВА МАЖДРАКОВА
Радой Великов
ДОНЧО ПЕТРОВ МАЖДРАКОВ
ХРИСТО ИВАНОВ МАЖДРАКОВ
ТРЪНДАФИЛ ИВАНОВ МАЖДРАКОВ
Анастасия Ненкова
МАРИЯ ИВАНОВА МАЖДРАКОВА
Борис Макавеев
ПЕТРАНА ИВАНОВА МАЖДРАКОВА
ДОНКА ИВАНОВА МАЖДРАКОВА
Борис Тонев
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИМОВА
Атанас Колев
ВЕСЕЛА НИКОЛОВА ДИМОВА
Христо Георгиев
ТОДОРА НИКОЛОВА ДИМОВА
Иван Пенев
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА МАЖДРАКОВА
Спиридон Ганев
КРУМ ВАСИЛЕВ МАЖДРАКОВ
Вера
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА МАЖДРАКОВА
ДОНЧО СТОЯНОВ МАЖДРАКОВ
ЖИВКО СТОЯНОВ МАЖДРАКОВ1923 1998
Тодорка Михайлова Бъчварова1925 2005
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПОПОВ
Дочка Томова
ЗЛАТАН ИВАНОВ ПОПОВ
Мария Каракашева
АНТОН ИВАНОВ ПОПОВ1908 1991
Златка Радоева Великова1910 2001
МИХАИЛ ИВАНОВ ПОПОВ
Виолета Харалампиева
ЕЛЕНКО ИВАНОВ ПОПОВ1914 1993
Аделаида Петкова Златарска1913 1992
ЖЕЛЯЗКО ПАНАЙОТОВ МАЖДРАКОВ1933 2019
Миланка Николова Терзиева1935
Анелия Николова Балева1961
ОГНЯНА ПАНАЙОТОВА МАЖДРАКОВА1936
Михаил Николов Чавдаров1934 2008
ИСКРА ПАНАЙОТОВА МАЖДРАКОВА1938
Величко Найденов Чалманов1932
ИВАН НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
НИКОЛА НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ МАЖДРАКОВ
Бризана Георгиева
МАРИЯ ВАСИЛЕВА МАЖДРАКОВА1894
Марин Христов Просарев
ИВАНКА ВАСИЛЕВА МАЖДРАКОВА1906
Тодор Трифонов Кьорев1898
МИТА ТОДОРОВА МАЖДРАКОВА
Никола Мицов
МАРИЯ СТЕФАНОВА МАЖДРАКОВА1906 1989
Иван Илиев Хинов1903 1982
МАРИН СТЕФАНОВ МАЖДРАКОВ1909 1984
Иванка Христова Пашова1908 1995
КИРИЛ СТЕФАНОВ МАЖДРАКОВ1914 1996
Надежда Димитрова Кахъркова1920
СТЕФАНА СТЕФАНОВА МАЖДРАКОВА1918 2005
Мильо Семов
ЕЛИСАВЕТА МАРИНОВА МАЖДРАКОВА
ИВАН МАРИНОВ МАЖДРАКОВ1915 2000
Денка Христова Григорова
ВЕЛКО МАЖДРАКОВ1909 1995
Миляна Маждракова
  
VI поколение
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ МАЖДРАКОВ1951
ИРЕНА СТЕФАНОВА ШЕЙТАНОВА1927 2004
Йордан Бочев Шейтанов1922 1959
НЕДКА ДИМИТРОВА ГИРГИНОВА1923
ИНГЕБОРГ ВИЛИ
БИСТРА ЛЮБОМИРОВА ГЕНОВА1942
МИГЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ГЕНОВА1944 1946
ЕДМОНД ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ1947
Анна Валерианова Михайлова1947
РУМЕН ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ1950
Емилия Николова Михайлова
ГАНКА БОРИСОВА ИВАНОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ1970
ДОРИНКА НИКОЛАЕВА РУСЕВА1927
Димитър Ганов
САВА ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ1932
Рада Александрова Георгиева1943
СНЕЖА ИВАНОВА РАЧЕВА1943 2009
Иван Рачев1931 2000
ГАБИ ПЕТЬОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛ ПЕТЬОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯ ИЛИЕВА БОЖАНОВА1939
Божан Христов Божанов1937 2012
МАРИЯ СТОЯНОВА АБРАШЕВА1962
божил Петров Щерев1961
РАДОСЛАВ ИГНАТОВ АБРАШЕВ
БОРИСЛАВ ИГНАТОВ АБРАШЕВА
СНЕЖАНА БОЖИДАРОВА АБРАШЕВА1961
Койчо Коев
КРИСТИАНА БОЖИДАРОВА АБРАШЕВА
Змияров
БОЖИДАР БОЖИДАРОВ АБРАШЕВ
АНТОНИНА РУСЕВА РУСЕВА1932
Сава Борисов Вацов1922
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ДИКОВА1924
Недко Борисов Преславски 1974
ДОНКА ЛЮБЕНОВА ДИКОВА1927
Петър Петров Илинов1923
ЕЛИСАВЕТА ЛЮБЕНОВА ДИКОВА1932
Людмил Козаров1921 2003
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ДИКОВ1932
Лилия Дончева1940
Ева Илиева Литова1940
ИВО ТОДОРОВ КРАНТОВ1945 1990
Руска Иванова1950
РАДИ СВЕТОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ1957
Юлия Павлова1958
РАЙНА СТРАШИМИРОВА ЧЕРНЕВА1941
ЖИВКА СТРАШИМИРОВА ЧЕРНЕВА1943
Борис Иванов Дивлянски1934
ВЕРКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА1940 1998
АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ РУСЕВ1949
Юлия Евстатиева Русева1952
МАРИЯ ИВАНОВА КОСТАКЕВА1943
Божидар Димитров Спасов1949
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОСТАКЕВ1946
ЕВГЕНИЯ ЗДРАВКОВА РУСЕВА1954
Владимир Грозданов Христозов1953
МАРИЯ МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА1944
Илия Тодоров Кършигоров1932 1987
МЕТОДИ МАРКОВ МАЖДРАКОВ
Емилия Димитрова
МАРГАРИТ МАРКОВ МАЖДРАКОВ
Стефка Кънчева
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ МАЖДРАКОВ1934
Искра Василева Буюклиева1937
БОЯН ГЕОРГИЕВ МАЖДРАКОВ1940 2002
Анна Стоянова Илиева1943
НИКОЛА НИКОЛОВ ШОЙЛЕВ1949 2008
Любов Иванова Паунова1962
МАРИАНА ПЕТРОВА МАЖДРАКОВА1948
ЕЛЕНА МАРГАРИТОВА МАЖДРАКОВА1053
Владимир Стоянов 1954
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ1934
Петранка Стойчева
Радка Златинова
АНТОН ХРИСТОВ МАЖДРАКОВ1953
Ружа Георгиева Палагорова1953
ВИЧО ХРИСТОВ МАЖДРАКОВ
СРЕБРА РАДОСЛАВОВА ЛАНКОВА1035
Руси Петков Табаков1933
ЛЮБА РАДОСЛАВОВА ЛАНКОВА1036
Стоян Радославов Абрашев1932
ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ЛАНКОВ1942
Невенка Христова Попова1947 1996
ЖИЛ МАРСЕЛ МАЖДРАКОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ БЪРДАРОВ
Олга Асенова
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАЖДРАКОВ1959
Стойна Христова 1959
СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ МАНЕВ
Галина Генчева
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МАНЕВ
Надежда Иванова
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ МАНЕВ
Екатерина Иванова
СТЕФАНКА ИВАНОВА КАСАБОВА1929
Васил Петков Вълчанов1923 2005
НЕВЕНКА ИВАНОВА КАСАБОВА1932
Стамат Драганов Стаматов1924 2004
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА МАНЕВА
Стоян Димитров Савов
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА МАНЕВА
Цветан Стефанов Гагов
ЗЛАТКА ВИТАНОВА ПОПОВА
ПЕТЪР ВИТАНОВ ПОПОВ
Амалия Цанкова Петкова
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МАЖДРАКОВА
Христо Димитров Силянов
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА МАЖДРАКОВА1923
Михаил Георгиев Топалов1916 1995
РАЙНА РАДОЕВА ВЕЛИКОВА
ЗЛАТКА РАДОЕВА ВЕЛИКОВА
АНТОН ИВАНОВ ПОПОВ
ЗДРАВКО ТРЪНДАФИЛОВ МАЖДРАКОВ
Пенка Спасова
ЛЮБОМИР ТРЪНДАФИЛОВ МАЖДРАКОВ
Вяра Георгиева
ПЕТЪР АТАНАСОВ КОЛЕВ
КИНА АТАНАСОВА КОЛЕВА
Стефан Димитров Събев
АГЛАЯ ЖИВКОВА МАЖДРАКОВА1945 1992
Иван Методиев Балдачки
Георги Георгиев Лечев
ВЕЛКАНА ЖИВКОВА МАЖДРАКОВА1947
Васил Крумов Цветков1943
ЖИВКА ЖИВКОВА МАЖДРАКОВА1952
Григор Петков Коцев1947 1995
РАДКА АНТОНОВА ПОПОВА1943
Йордан Цветанов Николов1940
РАДОЙ АНТОНОВ ПОПОВ1947
Геновева Борисова1949
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ПОПОВА1943
Младен Петров Банков1941
НЕДЯЛКО ЕЛЕНКОВ ПОПОВ1945
Виолета Лазарова Пашимарова1949
ПЕТКО ЕЛЕНКОВ ПОПОВ1952 2010
ПАНАЙОТ ЖЕЛЯЗКОВ МАЖДРАКОВ1957 1997
Стоилка Димитрова1955
РУМЕН ЖЕЛЯЗКОВ МАЖДРАКОВ1986
Маргарета Викторова Маждракова1991
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ЧАВДАРОВА1963
Валери Петков Влъчков1954
ЖОРЖЕТА МИХАЙЛОВА ЧАВДАРОВА1972
Тодор Крумов Занев
НАЧКО ВЕЛИЧКОВ ЧАЛМАНОВ1964
Янита Георгиева Тончева1968
ЗДРАВКА ВЕЛИЧКОВА ЧАЛМАНОВА1966
Данаил Койов Демерджиев1966
ВАСИЛ ХРИСТОВ МАЖДРАКОВ1933 1997
Марийка Костадинова 1940
ТОДОР ХРИСТОВ МАЖДРАКОВ1942 2004
СТЕФАН МАРИНОВ ПРОСАРЕВ
Зорка Иванова Тенджеркова1925
ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА ПРОСАРЕВА1920 1992
РОЗКА МАРИНОВА ПРОСАРЕВА1923 1981
Йордан Димитров Попйорданов1916 1963
КИНА МАРИНОВА ПРОСАРЕВА1927 2003
Йордан Великов Андреев1922 1973
НИВЯНА МАРИНОВА ПРОСАРЕВА1929 2003
Георги Стефанов Кушев 2005
ХРИСТО МАРИНОВ ПРОСАРЕВ1932 1979
КИРИЛ ТОДОРОВ КЬОРЕВ1924 1988
СТЕФАНКА ТОДОРОВА КЬОРЕВА1933
Георги Димитров Кукумеев1928
СТЕФАН НИКОЛОВ МИЦОВ
Евгения
ИЛИЯ ИВАНОВ ХИНОВ1926 1999
Йордана Михайлова 1929
СТЕФАН МАРИНОВ МАЖДРАКОВ
МАРИЯ МАРИНОВА МАЖДРАКОВА1930 1994
Николай Попйорданов
МИЛКА КИРИЛОВА МАЖДРАКОВА1939
Иван Стефанов Филков1933
СТЕФКА КИРИЛОВА МАЖДРАКОВА1945
ВЕСКА ИВАНОВА МАЖДРАКОВА1936 1988
Георги Стефанов Христов1932 2004
ЧАВДАР ВЕЛКОВ МАЖДРАКОВ1942 2007
Стефка Маждракова
РУМЯНА ВЕЛКОВА МАЖДРАКОВА
Димитър Русчев
  
VII поколение
БОЧО ЙОРДАНОВ ШЕЙТАНОВ1951
Цвета Стоянова Шейтанова1960
СТЕФАНИЯ ЙОРДАНОВА ШЕЙТАНОВА1953
АЛЕКСАНДЪР ЕДМОНД МИХАЙЛОВ1973
Румяна Атанасова Михайлова1978
МАРИЯ ЕДМОНД АТАНАСОВА1976
Бранимир Атанасов Атанасов1976
БЛАГОВЕСТ РУМЕНОВ МИХАЙЛОВ1976
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ МИХАЙЛОВ1985
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГАНОВ1966
Благовеста Спасова Ганова1971
БОЯН САВОВ ГЕОРГИЕВ1963
РУМЕН ИВАНОВ РАЧЕВ1971
АВГУСТА ИВАНОВА РАЧЕВА1981
Живко
КИРИЛ БОЖАНОВ БОЖАНОВ1965
Татяна Мирчова Божанова1968
ХРИСТО БОЖАНОВ БОЖАНОВ1971
Юлияна Станкова Божанова1971
ЛЮБА БОЖИЛОВА ЩЕРЕВА
МАРИНА КОЕВА1985
КОНСТАНТИН КОЕВ1987
СИМЕОН ЗМИЯРОВ1986
РАДКА СПАСОВА ВАЦОВА1958
БОРИС СПАСОВ ВАЦОВ1963
ТЕОФАНА НЕДКОВА ПРЕСЛАВСКА1945
Стоян Драгански1942
ДИМИТЪР НЕДКОВ ПРЕСЛАВСКИ1947
Мария Александрова Ковачева1951
ПЕТЪР ПЕТРОВ ИЛИНОВ1953
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИЛИНОВА1956
Ангел Ангелов1956
ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ДИКОВА
ЛЮБЕН АНГЕЛОВ ДИКОВ1973
СВЕТОСЛАВ ИВОВ КРАНТОВ1971
МАРИНА ИВОВА КРАНТОВА1980
НИКОЛАЙ РАДЕВ ГЕОРГИЕВ1981
ИВАН БОРИСОВ ДИВЛЯНСКИ1973
Даниела Бонева Видолова1974
РУСИ АЛЕКСАНДРОВ РУСЕВ1980
МАРГАРИТА БОЖИДАРОВА СПАСОВА1978
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КОСТАКЕВ1984
МИГЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОЗОВА1984
ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА КЪРШИГОРОВА1968
ИРИНА ИЛИЕВА КЪРШИГОРОВА1979
ЕКАТЕРИНА МЕТОДИЕВА МАЖДРАКОВА
МАРТИН МАРГАРИТОВ МАЖДРАКОВ
МАРИАНА МЕТОДИЕВА МАЖДРАКОВА1964
Стоян Борисов Митов1964
ЛЮДМИЛА БОЯНОВА МАЖДРАКОВА1964
Александър Богданов Иванов1960
Георг Хьолцел 1948 2018
ГЕОРГИ БОЯНОВ МАЖДРАКОВ1972
Радка Петрова Иванова1973
МАРГАРИТА НИКОЛОВА ЖИВКОВА1986
Коста Пламенов Живков1985
НИКОЛЕТА НИКОЛОВА ШОЙЛЕВА1988
МАЯ ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА1980
Деян Благомиров Кунев
САМУИЛ ВЛАДИМИРОВ СТОЯНОВ1085
МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ1972
Силвия Георгиева 1971
ХРИСТИНА АНТОНОВА МАЖДРАКОВА1982
ПЕТКО РУСЕВ ТАБАКОВ1971
Диана Георгиева Запрянова1975
МАРИЯ СТОЯНОВА АБРАШЕВА1962
Божил Петров Щерев1961
ХРИСТО ДИМИТРОВ ЛАНКОВ1977
РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ЛАНКОВ1984
ИЛИЯНА ХРИСТОВА БЪРДАРОВА
Тошо Стефанов Станев
ОЛЯ ХРИСТОВА БЪРДАРОВА
СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАЖДРАКОВА1981
Милослав Красимиров Христанов1982
ДЕЯН АЛЕКСАНДРОВ МАЖДРАКОВ1986
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МАНЕВ
ИВАН СТЕФАНОВ МАНЕВ1981
Евелина Георгиева Кирилова1980
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ МАНЕВ
ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧАНОВА1954
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧАНОВ1958
Бистра Александрова Вълчанова1958
ДИМИТЪР СТОЯНОВ САВОВ
ВИКТОР СТОЯНОВ САВОВ
НАДЕЖДА ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА
СИЛВАНА ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ПОПОВА
Ивайло Сотиров Чолаков
ЗЛАТКА ПЕТРОВА ПОПОВА
Драгомир Кирилов Цукев
ДИМИТЪР ХРИСТОВ СИЛЯНОВ
Любима Венцеславова Данова24.03.1959 27.10.2021
ПЕНКА МИХАЙЛОВА ТОПАЛОВА
Петър Михайлов Манолов
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ТОПАЛОВ
Елена Василева
Даниела Чифчийска
МИМИ
Венелин
Любомир
БОЖИДАР
Мичка
РАДКА АНТОНОВА ПОПОВА
Йордан
РАДОЙ АНТОНОВ ПОПОВ
Ева
ТРЕНДАФИЛ ЗДРАВКОВ МАЖДРАКОВ1938
Мария Александрова1938
ЛЮБЧО ЗДРАВКОВ МАЖДРАКОВ
Кръстина Иванова
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ МАЖДРАКОВ1944
Веса Иванова Делиатанасова1944
АНАСТАСИЯ ЛЮБОМИРОВА МАЖДРАКОВА
Христо Иванов Гуджев
НЕДКА СТЕФАНОВА СЪБЕВА
Димитър Георгиев Маринов
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА БАЛДАЧКА1962
АГЛАЯ ГЕОРГИЕВА ЛЕЧЕВА1973
КРУМ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ1968
Десислава Вълчева Стоянова1972
Росица Йорданова Тошева1977
ЖИВКО ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ1972
Грозданка Петкова Георгиева1970
ТЕОДОРА ГРИГОРОВА КОЦЕВА1973
НАДЕЖДА ГРИГОРОВА КОЦЕВА1978
ГЕОРГИ ГРИГОРОВ КОЦЕВ1990
ХРИСТО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ1977
Виолета Петрова
КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ1979
ЗЛАТКА РАДОЕВА ПОПОВА1979
АНТОН РАДОЕВ ПОПОВ1983
ПЕТЪР МЛАДЕНОВ БАНКОВ1971
Надежда Димитрова Йорданова1975
ЙОРДАНКА МЛАДЕНОВА БАНКОВА1976
Пенчо Илиев Димитров1970
ЛЪЧЕЗАР НЕДЯЛКОВ ПОПОВ1981
МИЛЕНА ПАНАЙОТОВА МАЖДРАКОВА
Любомир Любомиров Любенов
ВАСИЛЕНА ПАНАЙОТОВА МАЖДРАКОВА
КАЛОЯН РУМЕНОВ МАЖДРАКОВ2020
ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВ ВЛЪЧКОВ1988
ЯНА ВАЛЕРИЕВА ВЛЪЧКОВА1990
Каспър Пил Торньо1989
СИМОНА ТОДОРОВА ЗАНЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ЗАНЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ЗАНЕВА
ЯНА НАЧКОВА ЧАЛМАНОВА2008
БИЛЯНА ВАСИЛЕВА МАЖДРАКОВА1960
Христо Христов
КАТЯ ВАСИЛЕВА МАЖДРАКОВА1964
Георги Пенков
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ МАРИНОВ1943
Лидия Русанова Маринова1948
НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА ПРОСАРЕВА1946
Георги Трифонов Йовчев1941
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА1964
Никола Михайлов Лисиков1957
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ПОПЙОРДАНОВ1945
Стоянка Маринова Йорданова1947
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА1947
Кирил Маринов Генчев1945
НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА1946
Александър Ангелов Колев1944
ДОНКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА1950
Николай Петров Кокалов1947
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КУШЕВ1950
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КУШЕВ1952
МИЛЧО ХРИСТОВ ПРОСАРЕВ1963
ТОДОР КИРИЛОВ КЬОРЕВ1948
Славка Радославова Славчева
ИВАН ТОДОРОВ КЬОРЕВ1953
Любка Петрова Базункова
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КУКУМЕЕВ1948
Димитринка Димитрова Кукумеева
НИКОЛА СТЕФАНОВ МИЦОВ1944
Марийка Радова 1944
БОГДАН СТЕФАНОВ МИЦОВ
Надя
ЕЛКА ИЛИЕВА ХИНОВА1953
Георги Гавраилов Маслянков1947
ИВАН ИЛИЕВ ХИНОВ1956
Даринка Григорова Бонева1959
ИВАНКА НИКОЛОВА ПОПЙОРДАНОВА1950
СТЕФАН ИВАНОВ ФИЛКОВ1957
Христина
КОНСТАНТИН ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ1969
РЕНИ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА1959
Янислав Видов Коцев1962
ОРЛИН ЧАВДАРОВ МАЖДРАКОВ
Диана Маждракова
ЛИЛЯНА ЧАВДАРОВА МАЖДРАКОВА
Рене Розенберг
ЕВЕЛИНА РУСЧЕВА
Георги Кузмов
АННА РУСЧЕВА
Борислав Славов
  
VIII поколение
ИРЕНА БОЧЕВА ЗАГРАНЯРСКА1982
Юлиян Димитров Загранярски1978
РАДИНА БОЧЕВА ШЕЙТАНОВА1990
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА2004
БОРИС БРАНИМИРОВ АТАНАСОВ2003
ДАРИНА НИКОЛАЕВА ГАНОВА1992
КИРИЛ КИРИЛОВ БОЖАНОВ2000
БОЖИДАР ХРИСТОВ БОЖАНОВ2002
РАДОСТ ХРИСТОВА БОЖАНОВА2009
ЕЛЗА СТОЯНОВА МИТОВА1996
БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА1985
Валери Валериев Димитров1981
Ясен Пламенов Кръстев1986
БОГДАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ1985
НИКОЛ ГЕОРГИЕВА МАЖДРАКОВА1997
БОЯН ГЕОРГИЕВ МАЖДРАКОВ2000
Лилия Костова Живкова2015
Матей Костов Живков2018
МАРЧЕЛА-БЕЛА ДЕЯНОВА БЛАГОМИРОВА2003
ПЛАМЕНА МИЛЕНОВА ВАСИЛЕВА1997
ГЕОРГИ МИЛЕНОВ ВАСИЛЕВ2003
БОРИС ПЕТКОВ ТАБАКОВ2010
ЛЮБА БОЖИЛОВА ЩЕРЕВА1087
ЛЮБА БОЖИЛОВА ЩЕРЕВА1987
АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ СТАНЕВ
ВИКТОР МИЛОСЛАВОВ КРАСИМИРОВ2006
СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ВЪЛЧАНОВ1989
АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ВЪЛЧАНОВ1995
ДЕСИСЛАВА ИВАЙЛОВА ЧОЛАКОВА
Илхом Исмаилов
ПЕТЪР ДРАГОМИРОВ ЦУКЕВ
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ СИЛЯНОВ
МИХАИЛ ПЕТРОВ МАНОЛОВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ТОПАЛОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОПАЛОВ
ЛИЛИ
Клаус
НИКОЛА
Йордан
ЙОРДАН
СПАС
КОНСТАНТИН ЙОРДДАНОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ
ЗЛАТКА РАДОЕВА ПОПОВА
АНТОН РАДОЕВ ПОПОВ
БЛАГОВЕСТА ТРЪНДАФИЛОВА МАЖДРАКОВА
Петьо Съботинов Петков
АЛЕКСАНДРИНА ТРЪНДАФИЛОВА МАЖДРАКОВА
ЗДРАВКО ЛЮБОВ МАЖДРАКОВ
Теодора Стоянова
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МАЖДРАКОВ1970
ВЯРКА ГЕОРГИЕВА МАЖДРАКОВА1973
Радослав Йорданов Колев1969
СВЕТЛА ХРИСТОВА ГУДЖЕВА
ВЕРГИНИЯ ХРИСТОВА ГУДЖЕВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРИНОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ МАРИНОВ
АНТОН РАДОЕВ ПОПОВ
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ЛЕЧЕВ2001
СОФИЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА2000
ИВАЙЛО КРУМОВ ЦВЕТКОВ2001
КРУМ КРУМОВ ЦВЕТКОВ2006
ВАСИЛ ЖИВКОВ ЦВЕТКОВ2006
НИЯ ПЕТРОВА БАНКОВА2000
КАЛОЯН ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ2003
МАРТИН ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ2009
ЛЪЧЕЗАР НЕДЯЛКОВ ПОПОВ
КРИСТИЯН ЛЮБОМИРОВ ЛЮБЕНОВ2006
Бьорн Пил Торньо2018
МАРИЕЛА ХРИСТОВА ХРИСТОВА1980
БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА1994
СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ1970
МИХАИЛ НИКОЛОВ ЛИСИКОВ1985
ГАЛИНА НИКОЛОВА ЛИСИКОВА1987
РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА1970
ДИАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА1974
Мирослав Момински
МАЯ КИРИЛОВА ГЕНЧЕВА1969
Радослав Добрев Димитров1970
РУМЯНА КИРИЛОВА ГЕНЧЕВА1973
Георги Стефанов Лицов1970
ВЕСЕЛКА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА1973
Николай Иванов Узунов
КРЕМЕНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА1976
Мирослав Василев Сотиров
ГРЕТА НИКОЛАЕВА КОКАЛОВА1974
СТЕЛА ТОДОРОВА КЬОРЕВА1974
РАЛИЦА ТОДОРОВА КЬОРЕВА1978
КРЕМЕНА ИВАНОВА КЬОРЕВА1977
ГАЛЯ ДИМИТРОВА КУКУМЕЕВА1973
Атанас Иванов Атанасов
ТАНЯ ДИМИТРОВА КУКУМЕЕВА1976
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА МИЦОВА1966
Пламен
СТЕФАН БОГДАНОВ МИЦОВ
ГЕРГАНА БОГДАНОВА МИЦОВА
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАСЛЯНКОВ1972
Гергана Еманоилова
ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ МАСЛЯНКОВ1974
Теодора Тодорова
ЙОРДАН ИВАНОВ ХИНОВ1978
Надя
ГАЛИН ИВАНОВ ХИНОВ1985
МАРИЯ НЕНЧЕВА ДИМИТРОВА1986
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ФИЛКОВА1981
Боян Атанасов
СТЕЛА КОНСТАНТИНОВА ПЕТРОВА1992
БОЯН ОРЛИНОВ МАЖДРАКОВ
ГРИГОР КЪНЕВ
ЕЛЕНА КУЗМОВА
СЛАВ БОРИСЛАВОВ
  
IX поколение
БОРИС ЮЛИЯНОВ ЗАГРАНЯРСКИ2009
ИВАН - АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ2006
Мартин Ясен Кръстев2019
Ния Валериева Силянова09.02.2019
Димитър Валериев Силянов13.04.2021
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТЕВ СЪБОТИНОВ1987
НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ МАЖДРАКОВ2001
КАМЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА КОЛЕВА1998
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ РАЙНОВ2004
ЙОРДАН МИРОСЛАВОВ МОМИНСКИ2001
МИХАЕЛА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА1995
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ЛИЦОВА1995
АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ СОТИРОВ2002
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ2004
ЦЕЦКА ПЛАМЕНОВА 2006
ЕВЕЛИНА ЮЛИЯНОВА МАСЛЯНКОВА1996
РАЛИЦА ЮЛИЯНОВА МАСЛЯНКОВА2002
ГЕОРГИ ПАВЛИНОВ МАСЛЯНКОВ1999
ИЛИНА ПАВЛИНОВА МАСЛЯНКОВА2002
ИВАН ЙОРДАНОВ ХИНОВ2002
ИВАН БОЯНОВ АТАНАСОВ2004
 
22   26