title   sign
07 10
11 12
Въведение
16
 

 

 

 

МАЖДРАКОВИ

РОДОСЛОВИЕ

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

      Панайот Дончев Маждраков (1898 – 1986) е основоположник на родословното дърво на фамилията Маждракови. От младежките години до смъртта си той непрекъснато събира легенди, сведения, снимки и други материали както за рода, така и за отделни негови членове. Поддържа лични и кореспондентски връзки с много от тях. Организира  първата родова среща през 1975 г. в София. В резултат на тази дейност той създава родословното дърво за първите 5 поколенияна на потомците на Тодор Маринов Маждраков от В. Търново и неговите 7 сина. Събрал е и данни за първите поколения  на потомците на Никола Маринов Маждраков от с. Самоводене, брат на Тодор Маждраков.

       Делото по родословието продължава неговият син – Желязко Панайотов Маждраков (1933 - 2019). Негова е идеята родословното дърво да се дигитализира и да изглежда по начина, по който е в момента. Въвежда ЕРН (единен родов номер), с чиято помощ лесно се търси и намира родствената връзка между поколенията. Той инициира и участва активно в организацията на родовите срещи на "Мaждраците", на които се срещат младите с  по-старите поколения и се запазва жива връзката в рода. Особено старателен е в събирането и поддържането на актуална информация и попълване на родословното дърво, като насърчава включване на младите поколения в това общополезно начинание.

     Цялостното родословие на потомцитне на Никола Маринов Маждраков е плод на дейността на доц. Рени Георгиева Христова от с. Самоводене. Интересно е да се отбележи, че в двора на семейството и се намира напълно запазена най-старата къща, която е принадлежала (и продължава да принадлежи) на потомци от рода Маждракови.

     Мариана Александрова Маждракова от Русе е събрала материалите за клона от родословието с родоначалник Маргарит Добрев Маждраков.

     За да продължи допълването на родословието молим всички братовчеди да уведомяват за важните събития в техните семейства ( раждане, смърт, честване и пр.).

 

 

 Снимки от родовата среща, проведена на 10.06.2018г. - тук

 

 

 

 

 

 

За контакти:

Румен Маждраков - 0898 929665, rmazhdrakov@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22   26