title   sign
07 10
11 12
История
16
 

 І-ва РОДОВА СРЕЩА

София, 16.11.1975 г.

  

 


МАТЕРИАЛИ ЗА РОДА МАЖДРАЦИ

ОТ ТЪРНОВО

/ ИЗВАДКИ /

 
Панайот Д. Маждраков 

 

 


РОД МАЖДРАЦИ

  


У нас има четири рода с името Маждраци: В. Търновски Маждраци с корен с. Самоводене; Севлиевски Маждраци с корен с. Ловни дол; Врачански Маждраци с корен с. Липен и Видински Маждраци с корен гр. Кула.

За произхода на родовото име на В. Търновските Маждраци има няколко легенди, но най-живо запазено и най-правдоподобно е преданието за историческо събитие, в което участвуват представителите на трите самоводски рода - Маждраци, Тенджерковци и Пиперковци ( виж Легенди ). От всички тези предания се вижда, че родът е получил названието си от оръжието копие или маждрак. Действията в тези легенди се извършват все около Търново, само Маждракли Стоян действува около Мъглиж. Имената в преданията се срещат и сега в Маждрашките семейства, само Добрин е станал Добри.

За съставяне на родословното дърво на Маждраците разпитах пряко и чрез писма и специални въпросници всички познати, носещи това родово име. Освен това разпитах и чужди на рода лица: Христо Попйоргов, 96 годишен от с. Самоводене; Станю Тенджерков, 89 годишен от с. Самоводене; Илия Вас. Попов /Икономов/, 75 годишен от с. Самоводене; Никола Бакев от с. Бяла черкова; Тодор Кочев Москов, 90 годишен от с. Дъскот; Ставри Петков, 85 годишен от Гор. Оряховица и Атанас Хаджиславчев от гр. Павликени. Лицата от Самоводене, Бяла черкова и Павликени са разпитвани през 1933 година, а лицата от Дъскот и Гор. Оряховица - през 1936 година. Събирането на сведения от роднините продължи дъги години, но най-съществения материал е събран между 1926 и 1942 година.

От направените разпити, събраните документи, портрети и съпоставяне на данните се установи, че съществуват два клона от Маждрашкия род - Самоводски и Търновски клон, които имат общ, неизвестен родоначалник. От най-старите Маждраци известни са двамата братя Никола и Тодор. От Никола произхождат Самоводските Маждраци, а от Тодора - Търновските Маждраци.  ВТОРА РОДОВА СРЕЩА

София, 1987 г.

  

 

 

 


РОДОСЛОВНО ДЪРВО, І – V ПОКОЛЕНИЕ

 

tree_small

Вижте по-голямо изображение...

  

 

  


/ СНИМКИ ОТ СРЕЩАТА /

  

 

 

 

          

      

 

НА  СНИМКИТЕ  ОТ  ЛЯВО  НА  ДЯСНО :

      
 

    

   1. Вичо Христов Маждраков      2. Антон Христов Маждраков

 3. Методи Георгишев Маждраков

  

4. Чавдар Велков Маждраков       5. Румяна Велкова Маждракова

   

                                                                         

 1. Желязко Панайотов Маждраков        2. Анелия Николова Балева

 

 

  

1.Стефан Георгиев Манев              2. Надежда Иванова Манева

3. Екатерина Манева       4. Веселин Георгиев Манев

               

1. Георгеи Стефанов Манев               2. Блага Поборникова

 

  

  

1. Антон Христов Маждраков           2.Методи Георгиев Маждраков   

 3. Иван Стефанов Манев                  4.Анна Стоянова Маждракова

  

1. Любомир Тръндафилов Маждраков         2. Вяра Георгиева Маждракова

 3. Ангелина Тръндафилова Маждракова     4. Веска Иванова Маждракова

5. Георги Любомиров Маждраков

 

         

 1. Йордан Николов                        2. Весела Петрова Попова

3. Радой Антонов Попов              4. Любомир Тръндафилов Маждраков

          

                      

            

            1.                          Маждракидис           2. Веска Маринова Маждракова                                

 

  1.                                                             2. Тина Димитрова Маждракова               

3. Панайот Желязков маждраков          4. Петко Русев Табаков

      

         1. Здравка Христова Димитрова                2. Георги Методиев Маждраков                      

3. Христо Антонов Маждраков                  4.              

   

   

 1. Николай Николов Шойлев    2. Христо Антонов Маждраков  

3. Стефан Георгиев Манев

 

 1.                                                      2. Величко  Найденов Чалманов 

3. Златка Радоева Попова       

1. Лиляна Маринова Маждракова               2.                         Маждракидис  

        3. Веска Маринжво Маждракова 

1. Сребра Радославова Ланкова   2. Димитър Радославов Ланков   

 3. Златка Вичева Маждракова

1. Васил Ахмаков                2. Ана Антонова Маждракова

3. проф. Методи Маждраков     4.              5. Вичо Маждраков    6. Анна Маждракова

7. проф. Георги Маждраков

1. Лиляна Маринова Маждракова  2.                            Маждракидис   

3. Веска Маринова Маждракова    4. Мариана Петрова Маждракова

1. Здравка Христова Димитрова   2. проф. д-р Георги Маждраков

4. Христо Антонов Маждраков

 

                                                                                                                       4-та родова среща

 

 

 

  

   

    

   

 

        

   

 

     

  

 

    

    

 

    

   

 

    

   

 

    

    

     

    

 

    

 

 

 
22   26